kompleksowe wyposażenie wnętrz

CENTRUM HANDLOWE BARTYCKA 24

wyposażenie łazienki wyposażenie łazienki wyposażenie łazienki wyposażenie łazienki wyposażenie łazienki

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ - WARSZAWA UL. BARTYCKA 24

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
wyposażenie łazienek, kuchni, wnętrz O nas Bartycka 24
Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1

Serwis internetowy bartycka.pl jest własnością spółki OMNICOM Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000123137, z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 011566227, Regon: 5210002539.

§ 2

Wyrażając zgodę na przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Administratora użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

§ 3

Wymagania techniczne / sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu : komputer, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa.

Definicje

§ 4

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.bartycka.pl
2) Administrator – właściciel serwisu OMNICOM Sp. z o.o.
3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.bartycka.pl

§ 5

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6

Żadna część jak i całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób ( w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody Administratora. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Dane osobowe

§ 7

Administrator portalu gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla potrzeb prowadzenia serwisu oraz działalnosci ujawnionej w serwisie działalności gospodarczej (prowadzenie sklepu internetowego) a wszelkie dane uzyskane w związku z  korzystaniem przez użytkownika serwisu są chronione przed dostępem osób trzecich. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych.

Pliki Cookie

§ 8

Administrator portalu informuje, że podczas załadowania strony internetowej www.bartycka.pl w przeglądarce, na komputerze Użytkownika zapisany zostaje plik cookie. Pozwala on na rozpoznanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje,(np. wybrany język itp.) ułatwiając korzystanie ze strony internetowej.

§ 9

Serwis internetowy www.bartycka.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie:

- pliki cookie związane z daną sesją. Są to tymczasowe cookie, które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej (a dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki). Pozwalają stronie www.bartycka.pl zapamiętać wybór Użytkownika na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego wpisywania informacji w formularzach na stronie. Pliki cookie nie zbierają danych osobowych, pozwalających na personalną identyfikację użytkownika.
- pliki cookie stałe. Są to pliki, które pozostają na komputerze, nawet po opuszczeniu strony internetowej. Pozwalają one na identyfikację unikalnego Użytkownika (poprzez przechowywanie losowo nadanego numeru) i pomagają stronie zapamiętać jakie produkty użytkownik włożył do koszyka gdy znów odwiedzi stronę naszego sklepu a w przypadku sesji wielojęzycznych, jaki język wybrał.

Czas w jakim cookie pozostanie na komputerze Użytkownika zależy od jego typu. Pliki cookie nie zbierają danych osobowych, pozwalających na personalną identyfikację użytkownika.

§ 10

Pliki cookie są używane do dostarczania Administratorowi informacji o ruchu na stronie www.bartycka.pl oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują.  Do zbierania tych danych używane są narzędzia:
- Google Analytics
- Webtrends

§ 11

Na stronie www.bartycka.pl pliki cookie nie zbierają danych osobowych, pozwalających na personalną identyfikację użytkownika. 

Jeśli Użytkownik chce ograniczyć lub zablokować zapisywanie cookie na swoim komputerze lub usunąć cookie już zapisane, możliwe jest usunięcie plików w ustawieniach wyszukiwarki internetowej. Informacje można znaleźć w menu pomocy wyszukiwarki lub instrukcji obsługi innego urządzenia użytego do korzystania z internetu (np. telefonu).

Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

§ 12

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu.

wyposażenie łazienek, kuchni, wnętrz
kompleksowe wyposażenie wnętrz Polityka prywatności